Wij bieden professionele begeleiding en deze vormen van therapie:

 • Individuele therapie
 • Koppel- of relatietherapie
 • Gezinstherapie

Bij elke aanmelding wordt eerst afgestemd welke vorm van begeleiding het best tegemoet komt aan jouw/jullie wensen.

Individuele therapie

Met onderstaande vragen of thema’s kan je bij ons terecht voor individuele gesprekken. Deze lijst is zeker niet volledig.

 • grote veranderingen in je leven
 • onverwerkte ervaringen uit het verleden
 • onzekerheid of een negatief zelfbeeld
 • omgaan met de realiteit van een ziekte of een handicap
 • je draagkracht (depressieve gevoelens of burn-out)
 • moeilijke gevoelens (zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, …)
 • ontevredenheid over je relatie met je partner, je ouders of kinderen
 • identiteits- of zingevingsvragen
 • herhaaldelijk vastlopen in hetzelfde probleem
 • een onverwerkt verlies (een dierbare die overlijdt, een relatiebreuk of echtscheiding, werk, gezondheid, toekomstbeeld, … )
 • jezelf niet assertief genoeg vinden
 • ...

Koppel- of relatietherapie

Jullie maken je als koppel zorgen over je relatie of kampen met:

 • frustraties of moeilijkheden, ondanks het ‘graag zien’ (bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuwe levensfase, zoals pril ouderschap, de kinderen het huis uit, pensionering, …)
 • gevoelens van eenzaamheid en gekwetstheid in de plaats van verbondenheid (bijvoorbeeld naar aanleiding van ontrouw, onvervulde kinderwens of onvervulde verlangens die zich uiten in verwijten)
 • het overwegen van uit elkaar gaan
 • je wens om zo goed als mogelijk uit elkaar gaan, eventueel met aandacht voor gedeeld ouderschap
 • ...

Binnen relatietherapie gaan we patronen benoemen. We zoeken naar een nieuwe manier van omgaan en praten met elkaar. Een eerste stap is vaak het doen stoppen van de ruzies en/of het opgang brengen van constructieve dialoog. We kunnen nieuw gedrag uitproberen in conflictsituaties. In de therapie zijn ook helende gesprekken mogelijk, om iets te herstellen bij degene die voordien is gekwetst in de relatie.

Gezinstherapie

Als gezin maken jullie je zorgen over:

 • het problematische gedrag van (één van) je kinderen
 • een nieuwe gezinsfase (puberteit, uit huis gaan van de kinderen, echtscheiding, ...)
 • jullie ouderschap (als prille ouders, als ouders van opgroeiende kinderen, als ouders van pubers, …)
 • een 'lege plek' in je gezin (verlies)
 • ...

Gezinstherapie is erop gericht jullie krachten en verbindende krachten als gezin opnieuw zichtbaar en sterker te maken en de onderlinge communicatie te verbeteren.