Visie

Hier vind je enige toelichting over de bril waar wij door kijken. Daarnaast vind je hieronder wat je concreet verwachten mag. 

 

Jij en de anderen

We gaan er van uit dat de mens het best begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Die visie groeide vanuit onze contextuele en systemische opleiding. Zo bekijken we jouw zorgen of problemen steeds in wisselwerking met anderen die van betekenis voor jou zijn. Dit vormt jouw systeem.

Iedereen maakt deel uit van een sociale context: als koppel, gezin, familie, vriendenkring, werk, school, vereniging, culturele gemeenschap, de maatschappij, …. En je gedraagt je anders in verschillende contexten: je bent anders op het werk dan thuis, anders bij je moeder dan bij je schoonmoeder en ook weer anders bij je maten van de sportclub dan bij je kinderen.

Samen onderzoeken we waar je precies op vast loopt en dat brengt ons vaak bij ervaringen die we hadden als kind in ons eigen gezin, als volwassene in vorige partnerrelaties, ... Het kan helpend zijn om terug te blikken en te komen tot een beter begrip om breder en genuanceerder te kunnen vooruitkijken. Toch is het voor ons even belangrijk om in het 'nu' te werken, hoopvol kijkend naar de toekomst.

Jij en jezelf

Daarnaast trachten we een veilige plek te bieden, waar al je gedachten en gevoelens aan bod mogen komen, zonder de soms beoordelende blik van je omgeving. 

Samen wisselen we gedachten en ideeën uit: we proberen om feiten en gebeurtenissen breder en genuanceerder te bekijken. Hierdoor wordt jouw verhaal hopelijk anders en minder belastend ervaren. 

Daarnaast kan je nieuw gedrag uitproberen: samen zoeken we uit hoe je de dingen anders kan aanpakken. Dit evalueren we telkens, sturen eventueel bij en streven zodoende naar behoud op lange termijn. 

Tot slot krijg je de kans nieuwe constructieve ervaringen op te doen in de therapiesessies, bijvoorbeeld door een fantasie-oefening, relaxatie-oefening of rollenspel.

 

Concrete werkwijze

Samen zoeken we uit hoe je in interactie gaat (met elkaar), waar het moeilijk loopt, … Maar ook wat goed loopt, waar krachten en groeikansen liggen. We dagen je ook uit om situaties of jezelf in vraag te durven stellen, kwetsbaarheden op te zoeken, anders te (leren) kijken, nieuw gedrag uit te proberen, … en meer. 

Je kan samen met één of meerdere systeemleden – met name je partner, een familielid, een goede vriend/vriendin – in therapie komen. Of je kan alleen komen; ook dan geloven we dat als je zelf beweegt of verandert, je systeem ook verandert, net zoals in een mobile. Dan kan je er persoonlijk ook mee verder.

Soms werken we met genogrammen (een soort van familie-stamboom), creatieve opdrachten, fantasie-oefeningen, … Of we benutten de oefenruimte om met je partner of andere gezinsleden in gesprek te gaan, vooral op een minder vermijdende of minder conflictueuze manier. Een huiswerkopdracht kan ook een optie zijn.

Dit alles gebeurt uiteraard in respect voor wie je bent, de keuzes die je maakt en de situatie waarin je je bevindt.