Bij Vuurvlinder zijn we met z'n tweeën, Jan en Katleen.

 

Jan Goossens

°1970

Contextueel psychotherapeut en lid van de BVRGS (Beroepsvereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling)

Deeltijds werkzaam als psychotherapeut bij Psychotherapie-BRUG – Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus in de Brusselse gevangenissen en als crisisbegeleider bij Yuneco Crisisteam Vlaams-Brabant voor gezinnen met kinderen en jongeren

Basisopleidng en opleiding als psychotherapeut bij erkend opleidingscentrum 

4-jarige opleiding Contextuele Therapie bij Leren Over Leven (2008-2012)

Basisopleiding bachelor Maatschappelijk Werk (2001-2004)

Bijkomende opleidingen en intervisie

Opnieuw verbinden na een agressie-incident of conflict, Icoba (2-daagse, 2017)

Jaaropleiding Groepstherapie (19 dagen, 2016), voorafgegaan door Initiatie in de Groepstherapie, Focus on Emotion (4-daagse, 2015)

Geweldloze Communicatie, Hathor Instituut (2-daagse, 2015)

Motiverende Gespreksvoering en Hervalpreventie voor Verslavingsproblematieken, CGG Ahasverus (3-daagse, 2015)

Professionele ervaringen

Individuele psychotherapie en relatietherapie bij CGG Ahasverus voor volwassenen

Gezinstherapie in een residentiële setting van de Bijzondere Jeugdzorg

Psycho-sociale begeleiding in werkcontexten zoals het OCMW, de Leuvense gevangenissen, Dienst voor Begeleid Wonen en Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Individuele begeleiding en groepstherapie in de Brusselse Gevangenissen

 

Ik focus me op het begeleiden van koppels met relationele moeilijkheden (partnerrelatietherapie) en begeleiding van jongeren met gedragsmoeilijkheden (gezinsgerichte therapie). 

 

Katleen Alen

°1976

Psychotherapeut, relatietherapeut en rouwtherapeut

Deeltijds werkzaam als stafmedewerker bij Fara, een vzw die luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes, hulpverlenend in besluitvormings- en verwerkingsprocessen, lotgenotencontact en inhoudelijk verantwoordelijk voor de thema's ongeplande zwangerschap, abortusverwerking en kwetsbaar ouderschap (sinds 2011)

Basisopleidng en opleidingen als psychotherapeut bij erkende opleidingscentra

Jaaropleiding 'Therapeutisch werken met verlies en rouw. Een systemisch perspectief' bij Context, UPC K.U.Leuven (2017-2018)

4-jarige opleiding Relatie- en Gezinstherapie bij Rapunzel (2012-2016)

Basisopleiding Bachelor Maatschappelijk Werk en Master in de Criminologie, forensische geestelijke gezondheidszorg

Bijkomende opleidingen en intervisie

Lerend netwerk Zin-zoekers in de hulpverlening (2018-2019)

Diverse studiedagen rond rouwtechnieken, omgang met gezinsgeheimen, perinataal ouderschap en verschil en verbinding in relaties (2016-2017)

Professionele ervaringen

Teamverantwoordelijke bij Kind en Gezin Brussel 

Psycho-sociaal hulpverlener bij Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel, Dienst Justitieel Welzijnswerk: begeleiding van gedetineerden/geïntereneerden in de Brusselse gevangenissen en hun familieleden, begeleiding van veroorzakers van dodelijke verkeersongevallen

 

Ik heb een bijzondere affiniteit met thema's als het begin (zwangerschap en geboorte) en einde van het leven (verlieservaringen). Ook met dilemma's, geheimen en dader- en slachtofferschap heb ik ruime ervaring.

 

Team

Samen vormen we een gemotiveerd team, zowel professioneel als privé. We inspireren mekaar en leren van elkaar. We zijn gehuwd en de trotse ouders van Silje (°2008), Matis (°2009) en Nell (°2012). 

Als therapeut, maar ook als mens, man en vrouw, vader en moeder worden we geraakt doorheen ontmoeting(en) met mensen, in hun zoektocht naar verbondenheid of onafhankelijkheid. Doorheen ervaringen, professioneel en persoonlijk, geloven we oprecht in de krachten van mensen om problemen om te zetten in kansen tot persoonlijke groei. We doen ons werk met ons hoofd én ons hart, in afstand én nabijheid.